Publikacje

  Wiedza a gnoza - psychologia akademicka a psychologia głębi, w: Oblicza gnozy, Nomos, Kraków 2000
  Człowiek zdecentrowany, Kwartalnik Filozoficzny 2003
  Nerwica a religia, w: „Albo albo. Problemy psychologii i kultury 3/2003”, Eneteia, Warszawa
  Książka: Psychopatologia a religia. Strukturalne zbieżnosci pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a religią, Eneteia, Warszawa 2004, stron 326, dofinansowanie KBN
  Psychika jako taka. Zagadnienie sfery wewnątrzpsychicznej, w: „Albo albo. Problemy psychologii i kultury 3/2006”, Eneteia, Warszawa
  Rzeczywistość wirtualna a rzeczywistość psychiczna. Gry komputerowe a kształtowanie się zaburzonej osobowości - publikacja pokonferencyjna, Kraków 2007
  Metoda ustawień systemowych wg. Berta Hellingera - rozdział w podręczniku akademickim Psychoterapia, t. VII Pogranicza, red. L. Grzesiuk, H. Suszek

Wybrane teksty

Prezentacje