Ustawienia Hellingera Kraków

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe są metodą, która umożliwia zmianę nieświadomych uwarunkowań kształtujących nasze życie. Uwarunkowania te bywają bardzo silne i są przyczyną wielu problemów i życiowych porażek.

Jak wygląda ustawienie rodzinne? Klient wybiera reprezentantów za członków swojej rodziny i rozstawia ich w przestrzeni. Tak ustawieni reprezentanci zaczynają mieć odczucia, które są efektem działania tzw. wiedzącego pola i odpowiadają prawdziwym zależnościom w rodzinie klienta. Pojawiają się u nich różnorodne wrażenia cielesne i emocje, określone nastawienie względem innych „członków rodziny”, chęć zbliżenia się do kogoś lub oddalenia. Reakcje te bywają bardzo silne, wyrażając się na przykład w formie płaczu. Reprezentanci mogą nawet doświadczać objawów charakterystycznych dla chorób, które przechodzą reprezentowani przez nich ludzie. Oczywiście wcześniej nic o ich chorowaniu nie wiedząc.

Ustawienie jest na ogół silnym pozytywnym przeżyciem dla klienta, a dzięki interwencjom terapeuty na jego końcu czuje się on zawsze mocniejszy niż przed ustawieniem. Jest to natychmiastowy efekt ustawienia. Dalsze pozytywne efekty rozwijają się z upływem czasu - osoba, która miała ustawienie, zaczyna obserwować pożądane zmiany w swoim życiu. Ogólnie mówiąc, metoda ta ujawnia to, co było nieświadome, oraz porządkuje system rodzinny. Dzięki temu umożliwia „poukładanie” własnego życia.

Ustawienia indywidualne

Ustawienia hellingerowskie Kraków

Metoda ta wywodzi się z ustawień z udziałem reprezentantów. W tym przypadku klient ustawia swoją rodzinę przy pomocy małych plastikowych figurek. W ten pozornie prosty sposób uzyskuje się dostęp do głębokiej wiedzy o własnym systemie rodzinnym, a także możliwość zainicjowania istotnych zmian, zarówno na poziomie własnego umysłu, jak i systemu rodzinnego jako takiego. Ustawienia na figurkach są równie "silne" jak ustawienia w grupie.

Cena

  Ustawienie indywidualne - 300 zł

Czas sesji to ok. 90-120 minut.

Jakie są efekty ustawień

Biorąc pod uwagę stosunek poświęconego czasu do uzyskiwanych korzyści, ustawienia systemowe są prawdopodobnie najefektywniejszą metodą terapii. Ustawienie oddziałuje na dwu płaszczyznach: indywidualnej i systemowej, czyli powoduje zarazem zmiany w umyśle klienta, jak i w samym systemie, który go dotyczy.

Spośród wielu korzyści z ustawienia (zmienia się to w zależności od osoby) można wymienić:

  wzmocnienie poczucia pewności siebie, trwałe uspokojenie, poprawę nastroju,
  zanik objawów nerwicowych,
  wzrost zdolności do pracy i tworzenia relacji z innymi,
  pojednanie z rodzicami i zrozumienie swojego miejsca w rodzie,
  poprawę w obszarze zdrowia somatycznego.

Ustawienia tym różnią się od innych terapii, że prócz efektów psychologicznych dają niejednokrotnie efekty czysto zewnętrzne. Ktoś na przykład dwa tygodnie po ustawieniu dostaje wiadomość od brata, którego jeszcze nigdy nie widział; czyjeś dziecko przestaje mieć problemy w nauce; pojawia się kilkadziesiąt lat nieobecny ojciec. Relacji o takich wydarzeniach jest bardzo wiele i byłoby wbrew rachunkowi prawdopodobieństwa uznanie ich za przypadki. Sytuacje te są możliwe właśnie dlatego, że osoby w systemie łączy nieświadoma więź.

Uwaga: Terapia ma charakter neutralny światopoglądowo. Szanuję wiarę oraz światopogląd każdego klienta.

Szczegóły oferty skierowanej do firm znajdą Państwo pod adresem strony internetowej: rozwiazaniasystemowe.pl.

Informacje na temat aktualnych szkoleń w metodzie ustawień systemowych: szkolaustawien.eu.

Informacje na temat warsztatów: facebook.com/rozwiazania.systemowe.

Coaching systemowy - szkolenie

4 marca - 2 października 2022, Kraków

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w coachingu. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient – coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów). Całość kursu to pięć dwuipółdniowych zjazdów. Ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Szczegóły: https://www.szkolaustawien.eu/szkolenia/coaching-systemowy

Coaching systemowy - szkolenie Kraków